Υποψήφιος Περιφερειάρχης κ. Μακεδονίας

Βασίλης Ρόκος

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ