Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας χρειάζεται άμεσα έργα σωστό σχεδιασμό αλλά και εκτέλεση αντιπλημμυρικής προστασίας. 

Ως υποψήφιος περιφερειάρχης κεντρικής Μακεδονίας, έχω την πρόθεση να δώσω προτεραιότητα στα αντιπλημμυρικά έργα, καθώς η προστασία των πολιτών από τις πλημμύρες είναι ένας από τους βασικούς μου στόχους. Οι προτάσεις μου περιλαμβάνουν:

Η αντιπλημμυρική προστασία της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας είναι η πρώτη μας προτεραιότητα
Η αντιπλημμυρική προστασία της Π.Κ.Μ είναι η πρώτη μας προτεραιότητα στο πρόγραμμα της ΣΥΝ-εργασίας

Με 11 απλές και κοστολογημένες προτάσεις, πιστεύουμε πως μπορούμε να προστατέψουμε την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στο σύνολο της και όχι μόνο στα αστικά κέντρα. Συγκεκριμένα εστιάζουμε στα παρακάτω:

 1. Αναβάθμιση και συντήρηση υπάρχοντων υδρολογικών έργων: Θα επενδύσω στη βελτίωση και επέκταση των υδρολογικών έργων όπως φράγματα, υδρομονάδες και χειμάρρους, προκειμένου να αυξηθεί η αποθηκευτική ικανότητα των υδάτινων πόρων και να μειωθεί ο κίνδυνος πλημμύρων.
 2. Δημιουργία αποστραγγίσεων και υδροκαλλιεργειών: Θα προωθήσω την κατασκευή αποστραγγιστικών έργων και υδροκαλλιεργειών σε περιοχές με υψηλό κίνδυνο πλημμύρας. Αυτό θα βοηθήσει στην απομάκρυνση των υδάτων και στην αποφυγή πλημμύρων.
 3. Συνεργασία με τοπικές αρχές και εμπλεκόμενα φορείς: Θα επιδιώξω στενή συνεργασία με τις τοπικές αρχές, τους φορείς και τις ενδιαφερόμενες οργανώσεις για τη σχεδίαση και υλοποίηση αντιπλημμυρικών έργων. Θα διεξάγουμε συνελεύσεις, συζητήσεις και ακροάσεις με τους πολίτες για να ακούσουμε τις ανησυχίες τους και να λάβουμε υπόψη τις τοπικές ιδιαιτερότητες.
 4. Ενίσχυση του συστήματος προειδοποίησης: Θα επενδύσω στη βελτίωση του συστήματος προειδοποίησης για πλημμύρες, ώστε οι πολίτες να λαμβάνουν έγκαιρες και ακριβείς πληροφορίες σχετικά με τις προσεχείς πλημμύρες και να μπορούν να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας.
 5. Εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση: Θα προωθήσω προγράμματα εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης για την πρόληψη και τη διαχείριση των πλημμυρών. Θα ενημερώσουμε τους πολίτες για τους κινδύνους των πλημμυρών, τα μέτρα προστασίας και τον τρόπο αντίδρασης κατά τη διάρκεια μιας πλημμύρας. Επίσης, θα επιδιώξουμε να ενσωματώσουμε την πλημμυρική προστασία στα εκπαιδευτικά προγράμματα των σχολείων και να προωθήσουμε εκπαιδευτικές εκδηλώσεις και εκστρατείες ευαισθητοποίησης.
 6. Αειφόρος διαχείριση των υδάτινων πόρων: Θα επιδιώξω την αειφόρο διαχείριση των υδάτινων πόρων στην περιοχή μας. Αυτό περιλαμβάνει την προώθηση της αποδοτικής χρήσης του νερού, την προστασία των υδρολογικών οικοσυστημάτων και την προώθηση της βιώσιμης γεωργίας και υδροκαλλιέργειας.
 7. Συνεργασία με εθνικούς και διεθνείς φορείς: Θα επιδιώξω να συνεργαστούμε με εθνικούς και διεθνείς φορείς που ασχολούνται με την αντιπλημμυρική προστασία. Θα εκμεταλλευτούμε τις δυνατότητες χρηματοδότησης και τεχνικής υποστήριξης που προσφέρονται από αυτούς τους φορείς για την υλοποίηση μεγάλων αντιπλημμυρικών έργων και την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών.
 8. Έρευνα και καινοτομία: Θα επενδύσω στην έρευνα και καινοτομία για την αντιμετώπιση των πλημμυρών. Θα υποστηρίξω την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και μεθόδων για την πρόβλεψη, πρόληψη και αντιμετώπιση των πλημμυρών. Επίσης, θα προωθήσουμε την ανάπτυξη προγραμμάτων παρακολούθησης και προειδοποίησης βασισμένων σε τεχνολογίες όπως οι αισθητήρες, τα συστήματα πληροφοριών γεωγραφικού συστήματος (GIS).
 9. Συνεργασία με ερευνητικά κέντρα: Θα στηρίξουμε τη συνεργασία με ακαδημαϊκά ιδρύματα, ερευνητικά κέντρα και επιστημονικούς φορείς για την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών, μεθόδων και πρακτικών που θα βοηθήσουν στην πρόβλεψη, προληπτική δράση και αντίδραση σε πλημμύρες.
 10. Ενίσχυση της υποδομής: Θα επενδύσουμε στην ενίσχυση και αναβάθμιση της υποδομής που σχετίζεται με την αντιπλημμυρική προστασία. Αυτό περιλαμβάνει την ανακαίνιση και επέκταση υδρολογικών έργων, την καθαριότητα ποταμών και χειμάρρων, την αναβάθμιση των αποστραγγιστικών συστημάτων και την επέκταση των επιφανειακών απορροών.
 11. Αποκεντρωμένη διαχείριση: Θα προωθήσουμε την αποκεντρωμένη διαχείριση των αντιπλημμυρικών έργων, δίνοντας έμφαση στη αποκεντρωμένη διαχείριση των ακραίων καιρικών φαινομένων.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

This field is required.

This field is required.