Ημίμετρο οι απαγορεύσεις κυκλοφορίας στα περιαστικά δάση -Προτάσεις πρόληψης, διαχείρισης και επιτήρησης πυρκαγιών.

Με  αφορμή τις καταστροφικές πυρκαγιές που συνεχίζουν να εκδηλώνονται στην χώρα μας, με τελευταίο παράδειγμα την μεγάλη φωτιά στην Αλεξανδρούπολη αλλά και την χθεσινή εκδήλωση πυρκαγιάς στο Λαχανά Θεσσαλονίκης λόγω εμπρησμού, ως υποψήφιος Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας  δηλώνω ότι μόνο μέσω συντονισμένης δράσης μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι οι δασικές εκτάσεις μας, οι ζωές των συμπολιτών μας και οι περιουσίες τους θα παραμείνουν ασφαλείς.

Η πρόληψη και η αποτελεσματική διαχείριση των πυρκαγιών αποτελούν ζωτικής σημασίας προκλήσεις, οι οποίες δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν μονάχα με απαγορεύσεις κυκλοφορίας στα περιαστικά δάση.

Πυροφυλάκια, πυροσβεστικοί κρούνοι, ασύρματοι επικοινωνίας κα αποτελούν ένα μέρος των αυτονόητων μέτρων πρόληψης που θα έπρεπε να υπάρχουν και κυρίως να είναι λειτουργικά κι όχι εγκαταλελειμμένα διακοσμητικά εντός των δασών.

Ως υποψήφιος περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, θα ήθελα να προτείνω τις ακόλουθες πρωτοβουλίες για την πυροπροστασία των δασών:

 1. Ενίσχυση της εποπτείας και της επιθεώρησης:Θα επενδύσουμε σε περισσότερο προσωπικό και τεχνολογικά μέσα για την ενίσχυση της εποπτείας και της επιθεώρησης των δασικών περιοχών. Θα εξοπλίσουμε την περιοχή με κάμερες και αισθητήρες πυρκαγιάς για την άμεση ανίχνευση πιθανών πυρκαγιών.
 2. Εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση:Θα προωθήσουμε εκπαιδευτικά προγράμματα για την ευαισθητοποίηση του κοινού, των δασοπυροσβεστών και των λοιπών εμπλεκόμενων φορέων σχετικά με την πυροπροστασία. Θα ενθαρρύνουμε εκστρατείες ενημέρωσης και εκπαίδευσης για τη σωστή συμπεριφορά και την πρόληψη των πυρκαγιών.
 3. Αναδάσωση και διατήρηση:Θα επενδύσουμε στην αναδάσωση και τη διατήρηση των δασών. Θα δημιουργήσουμε προγράμματα αναδάσωσης για την αναπλήρωση των πυρόπληκτων περιοχών και την ενίσχυση της βιοποικιλότητας. Θα προωθήσουμε επίσης την κατάλληλη διαχείριση των δασικών εκτάσεων, περιλαμβανομένων των προληπτικών υλοτομιών και της εφαρμογής βιώσιμων δασοτεχνικών πρακτικών.
 4. Συνεργασία με φορείς και κοινό:Θα προωθήσουμε τη συνεργασία με τους δασοκομικούς φορείς, τις τοπικές αρχές, τις μη κυβερνητικές οργανώσεις και το κοινό, προκειμένου να αντιμετωπίσουμε από κοινού την πρόκληση της πυροπροστασίας. Θα δημιουργήσουμε φόρουμ και επιτροπές για την ανταλλαγή πληροφοριών, τη συζήτηση ιδεών και τη συντονισμένη δράση.
 5. Ενίσχυση των πυροσβεστικών δυνάμεων:Θα επενδύσουμε στην ενίσχυση των πυροσβεστικών δυνάμεων στην περιοχή. Θα παρέχουμε εξειδικευμένη εκπαίδευση και εξοπλισμό στους πυροσβέστες, καθώς και τεχνολογικά εργαλεία και οχήματα για την αποτελεσματική κατάσβεση των πυρκαγιών. Θα ενισχύσουμε επίσης τη συνεργασία με άλλες περιφερειακές και εθνικές αρχές πυροπροστασίας για τον συντονισμό και την αποτελεσματική αντιμετώπιση των πυρκαγιών.
 6. Ανάπτυξη προγραμμάτων πρόληψης:Θα δημιουργήσουμε προγράμματα πρόληψης για τη μείωση του κινδύνου πυρκαγιάς. Αυτά τα προγράμματα θα περιλαμβάνουν την καθαριότητα των δασικών οδών, την κατάρτιση προγραμμάτων περιοχών ασφαλείας γύρω από τα δάση, την προώθηση των πρακτικών ελέγχου της φωτιάς και την εφαρμογή περιοριστικών μέτρων κατά την περίοδο του καλοκαιριού και των αυξημένων πυρκαγιών.
 7. Υποστήριξη της κοινότητας:Θα παράσχουμε οικονομική και τεχνική υποστήριξη στις τοπικές κοινότητες για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών. Θα παρέχουμε ενίσχυση για την αγορά εξοπλισμού πυρόσβεσης, την αναβάθμιση των υποδομών και την εκπαίδευση των κατοίκων για την πυροπροστασία. Επίσης, θα προωθήσουμε τη συνεργασία με εθελοντικούς οργανισμούς.
 8. Προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας:Θα ενθαρρύνουμε την έρευνα και την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και μεθόδων για την πυροπροστασία των δασών. Θα υποστηρίξουμε προγράμματα έρευνας για τη βελτίωση της πρόβλεψης και της πρόληψης των πυρκαγιών, καθώς και για την ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών πυρόσβεσης.
 9. Ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας:Θα επιδιώξουμε τη συνεργασία με άλλες περιφέρειες και χώρες που αντιμετωπίζουν παρόμοιες προκλήσεις στην πυροπροστασία των δασών. Θα ανταλλάσσουμε εμπειρίες, καλές πρακτικές και τεχνογνωσία, προκειμένου να βελτιώσουμε τις προσπάθειες πυροπροστασίας σε διεθνές επίπεδο.
 10. Πολιτική υπευθυνότητα και βιώσιμη ανάπτυξη:Θα ενσωματώσουμε την πυροπροστασία των δασών στην πολιτική υπευθυνότητα και στην προσπάθεια για βιώσιμη ανάπτυξη. Θα προωθήσουμε τη βιώσιμη διαχείριση των δασών, που συνδυάζει την προστασία τους με την οικονομική ανάπτυξη και τη διατήρηση της βιοποικιλότητας. Θα προωθήσουμε επίσης την ανάπτυξη του οικοτουρισμού στις δασικές περιοχές, ως μέσο προώθησης της προστασίας των δασών και της ανάπτυξης του τοπικού οικονομικού κλάδου.
 11. Μπαλονια Πρόληψης: Τα μπαλόνια αυτά μπορούν να είναι σταθερά ή να κινούνται στον αέρα, και μπορούν να παρέχουν πραγματοποιημένες εικόνες και δεδομένα στους πυροσβέστες και τους υπεύθυνους για την επιχείρηση. Αυτή η προηγμένη τεχνολογία επιτρέπει την πρόληψη και την παρακολούθηση πυρκαγιών σε πραγματικό χρόνο, επιτρέποντας στις ομάδες πυρόσβεσης να αντιδρούν γρήγορα και αποτελεσματικά.
 12. Δημιουργία Ζωνών με Χαμηλή Ευφλεκτότητα:Μια άλλη προτεινόμενη προσέγγιση για τη διαχείριση των πυρκαγιών είναι η δημιουργία ζωνών από δέντρα με χαμηλή ευφλεκτότητα. Αυτές οι ζώνες θα είναι τοποθετημένες μεταξύ πόλεων και περιοχών που απαιτούν προστασία. Τα δέντρα που θα φυτευτούν σε αυτές τις ζώνες θα είναι ανθεκτικά στη φωτιά.

Συνολικά, η προστασία των δασών αποτελεί μια προτεραιότητα για την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Μέσω μιας συντονισμένης δράσης και συνεργασίας με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι οι δασικές εκτάσεις μας θα παραμείνουν υγιείς και ασφαλείς.

Επιπλέον, είναι σημαντικό να αναγνωρίσουμε ότι η πυροπροστασία των δασών απαιτεί μια συνεχή προσπάθεια και αφοσίωση από την κοινότητα και τους αρμόδιους φορείς. Επομένως, θα επιδιώξουμε τη συνεχή και διαρκή ενημέρωση του κοινού για την πυροπροστασία και τη σημασία της προστασίας των δασών.

Τέλος, θα ήθελα να τονίσω ότι η προστασία των δασών είναι μια κοινή ευθύνη όλων μας. Καλώ όλους τους πολίτες, τις τοπικές κοινότητες και τους επιχειρηματίες να συμβάλουν στην προστασία και τη διατήρηση των δασών μας, προκειμένου να διασφαλιστεί η αειφόρος ανάπτυξη και η προστασία του περιβάλλοντός μας.