Η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, όπως και κάθε περιφέρεια, μπορεί να αναλάβει διάφορες δράσεις για την προστασία της φιλοζωίας και την αντιμετώπιση του προβλήματος των αδέσποτων ζώων.

Η καθαριότητα είναι μία μεγάλη πρόκληση για την οποία δεν από τις επιδοτήσεις που μπορεί παραλαβή από την Ευρωπαϊκή Ένωση περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, θα διεκδικήσουμε από το κεντρικό κράτος και τα αντίστοιχα από υγεία να ενισχύσουν τις δομές καθαριότητας στην περιφέρεια μας.

Οι προτάσεις του συνδυασμού μας με σκοπό τη βελτίωση και την ενίσχυση των υπηρεσιών υγείας όπως και των υποδομών υγείας, για να επέλθει και να πραγματοποιηθεί είναι απαραίτητη προϋπόθεση να στηριχθεί και από το κεντρικό κράτος κάτι το οποίο Περιφερειακή μας ενότητα θα επιδιώξει.

Η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και των επιχειρηματιών στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας μπορεί να γίνει μέσω διάφορων μέτρων και πρωτοβουλιών.

Η Περιφερειακή μας ομάδα, μετά από έρευνα και διάλογο με διάφορες κοινωνικές ομάδες, στοχεύει να λύσει τα προβλήματα των συμπολιτών μας.