Η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας μπορεί να αναπτύξει και να προστατεύσει το περιβάλλον και να προωθήσει την αειφορία μέσω των παρακάτω προτάσεων: