Για να αναπτυχθεί το λιμάνι της Θεσσαλονίκης, με την ενίσχυση της περιφέρειας κεντρικής Μακεδονίας, σε κεντρικό κόμβο εμπορίου στα Βαλκάνια, μπορούν να ληφθούν υπόψη ορισμένες στρατηγικές και δράσεις.