Συνολικά, η ανάπτυξη της κεντρικής Μακεδονίας απαιτεί μια στρατηγική προσέγγιση και προσπάθεια σε συνεργασία μεταξύ της περιφέρειας των δήμων αλλά και του κεντρικού κράτους.