Το πρόγραμμά μας είναι πολύ περιεκτικό και οργανωμένο με στόχο να καλύψει τις περισσότερες πτυχές των αιτημάτων πολιτών έτσι ώστε να δώσουμε τις καλύτερες υπηρεσίες για να βελτιώσουμε την καθημερινότητα των συμπολιτών μας.