Η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας μπορεί να προωθήσει νέες επενδύσεις στην εκπαίδευση και την κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού με διάφορους τρόπους.