Η προώθηση της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας σε μια περιοχή μπορεί να επιτευχθεί με διάφορους τρόπους, και η υποστήριξη από την περιφέρεια κεντρικής Μακεδονίας μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο σε αυτήν τη διαδικασία.