Η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και των επιχειρηματιών στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας μπορεί να γίνει μέσω διάφορων μέτρων και πρωτοβουλιών.