Η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, όπως και κάθε περιφέρεια, μπορεί να αναλάβει διάφορες δράσεις για την προστασία της φιλοζωίας και την αντιμετώπιση του προβλήματος των αδέσποτων ζώων.