Αναλύοντας δεδομένα και προβλήματα, προτείνουμε λύσεις για τη βελτίωση της ζωής των πολιτών. Θα βρούμε τα κονδύλια για την υλοποίηση του προγράμματος.