Η καθαριότητα είναι μία μεγάλη πρόκληση για την οποία δεν από τις επιδοτήσεις που μπορεί παραλαβή από την Ευρωπαϊκή Ένωση περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, θα διεκδικήσουμε από το κεντρικό κράτος και τα αντίστοιχα από υγεία να ενισχύσουν τις δομές καθαριότητας στην περιφέρεια μας.