Ως υποψήφιος περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, έχω τις εξής προτάσεις ανάπτυξης για τον νόμο Πέλλας:

Ως υποψήφιος περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, έχω δεσμευτεί να αναπτύξω τον Νομό Σερρών και να τον καταστήσω έναν ελκυστικό προορισμό για επενδύσεις, επιχειρήσεις και τουρισμό. Έχω αναπτύξει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για την ανάπτυξη του νομού, το οποίο περιλαμβάνει τις ακόλουθες προτάσεις:

Η Χαλκιδική, που βρίσκεται στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, είναι μια όμορφη περιοχή με πολλά δυναμικά και προοπτικές για βελτίωση και ανάπτυξη.

Ως υποψήφιος περιφερειάρχης για την ανάπτυξη του Νομού Πιερίας, έχω την παρακάτω σειρά προτάσεων που αφορούν την οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική ανάπτυξη της περιοχής:

Οι προτάσεις αυτές προσπαθούν να προωθήσουν την οικονομική ανάπτυξη, τη βιωσιμότητα και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της περιοχής.

Ως υποψήφιος περιφερειάρχης, θα ήθελα να προτείνω τις εξής προτάσεις για το νόμο Ημαθίας:

Ως υποψήφιος περιφερειάρχης για την επαρχεία του νομού Θεσσαλονίκης, θα ήθελα να προτείνω τις εξής πρωτοβουλίες και προτάσεις για τη βελτίωση της περιφερειακής ανάπτυξης και την ευημερία των πολιτών:

Ως υποψήφιος περιφερειάρχης για την αναβάθμιση του νομού Θεσσαλονίκης, θα ήθελα να παρουσιάσω τις παρακάτω προτάσεις: