Η περιφερειακή συνεργασία μεταξύ των περιφερειών της Κεντρικής Μακεδονίας και άλλων κρατών μπορεί να ενισχύσει την αμοιβαία ανάπτυξη, την οικονομική συνεργασία και την πολιτιστική ανταλλαγή.