Η προώθηση των πολιτιστικών και περιβαλλοντολογικών αξιών στην περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας μπορεί να γίνει με διάφορους τρόπους.