Ως υποψήφιος περιφερειάρχης, θα ήθελα να απευθυνθώ ιδιαίτερα στους ανέργους και να εκφράσω την αλληλεγγύη μου προς εσάς. Κατανοώ ότι η ανεργία είναι μια σοβαρή κοινωνική πρόκληση και είναι απαραίτητο να ληφθούν μέτρα για τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την υποστήριξη των ανέργων.

Ως υποψήφιος περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, θα ήθελα να παρουσιάσω μερικές προτάσεις που απευθύνονται στους επαγγελματίες της περιοχής:

Ως υποψήφιος περιφερειάρχης, θα ήθελα να προτείνω τις παρακάτω ιδέες και μέτρα για τους ιδιοκτήτες και τους οδηγούς ταξί: