Η ανάπτυξη της ψηφιακής οικονομίας στην περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας μπορεί να επιτευχθεί μέσω μιας σειράς προτάσεων και πρωτοβουλιών.