Η υποστήριξη των τοπικών επιχειρήσεων από την περιφέρεια κεντρικής Μακεδονίας μπορεί να συμβάλει στην ανάπτυξη των τοπικών οικονομιών και να ενισχύσει την τοπική απασχόληση.