Η ανάπτυξη τουρισμού στην κεντρική Μακεδονία μπορεί να γίνει με διάφορους τρόπους. Ορισμένες προτάσεις ώστε να προωθηθεί η ανάπτυξη είτε απευθείας από την περιφέρεια είτε μέσα χρηματοδοτήσεων το ΕΣΠΑ σε ιδιωτικές επιχειρήσεις με προσανατολισμό την ανάπτυξη του τουρισμού στην περιοχή: