Οι προτάσεις του συνδυασμού μας με σκοπό τη βελτίωση και την ενίσχυση των υπηρεσιών υγείας όπως και των υποδομών υγείας, για να επέλθει και να πραγματοποιηθεί είναι απαραίτητη προϋπόθεση να στηριχθεί και από το κεντρικό κράτος κάτι το οποίο Περιφερειακή μας ενότητα θα επιδιώξει.