Ως υποψήφιος περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, έχω τις εξής προτάσεις ανάπτυξης για τον νόμο Πέλλας:

Ως υποψήφιος περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, έχω δεσμευτεί να αναπτύξω τον Νομό Σερρών και να τον καταστήσω έναν ελκυστικό προορισμό για επενδύσεις, επιχειρήσεις και τουρισμό. Έχω αναπτύξει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για την ανάπτυξη του νομού, το οποίο περιλαμβάνει τις ακόλουθες προτάσεις:

Ως υποψήφιος περιφερειάρχης, θα ήθελα να απευθυνθώ ιδιαίτερα στους ανέργους και να εκφράσω την αλληλεγγύη μου προς εσάς. Κατανοώ ότι η ανεργία είναι μια σοβαρή κοινωνική πρόκληση και είναι απαραίτητο να ληφθούν μέτρα για τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την υποστήριξη των ανέργων.

Ως υποψήφιος περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, θα ήθελα να παρουσιάσω μερικές προτάσεις που απευθύνονται στους επαγγελματίες της περιοχής:

Ως υποψήφιος περιφερειάρχης, θα ήθελα να προτείνω τις παρακάτω ιδέες και μέτρα για τους ιδιοκτήτες και τους οδηγούς ταξί:

Για να αναπτυχθεί το λιμάνι της Θεσσαλονίκης, με την ενίσχυση της περιφέρειας κεντρικής Μακεδονίας, σε κεντρικό κόμβο εμπορίου στα Βαλκάνια, μπορούν να ληφθούν υπόψη ορισμένες στρατηγικές και δράσεις.