Ας ενώσουμε τις δυνάμεις μας για μια καλύτερη κοινωνία και μια δυναμική Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας!

Οι 7 Πυλώνες του Προγράμματος “Συν-εργασία” αποτελούν τους βασικούς τομείς δράσης που θα επικεντρωθούμε για τη βελτίωση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Κάθε πυλώνας αντιπροσωπεύει ένα σημαντικό κομμάτι της ανάπτυξης και της ευημερίας των πολιτών μας.
thessaloniki-04
Βασίλης Ρόκος - Υποψήφιος Περιφερειάρχης κ. Μακεδονίας

Τι περιλαμβάνουν οι 7 Πυλώνες ανάπτυξης

Οι πυλώνες αυτοί αποτελούν τη βάση του Προγράμματος “Συν-εργασία” και τη δέσμευσή μας για μια καλύτερη Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Με την ενίσχυση αυτών των τομέων, θα δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον ευημερίας, προόδου και δυνατοτήτων για όλους τους πολίτες μας. Σας καλούμε να στηρίξετε τη “Συν-εργασία” και να συμβάλετε στην υλοποίηση αυτής της φιλόδοξης προοπτικής για την περιοχή μας. Ας ενώσουμε τις δυνάμεις μας για μια καλύτερη κοινωνία και μια δυναμική Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας!
Θα εστιάσουμε στη δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης και στην προώθηση της επιχειρηματικότητας. Θα στηρίξουμε την ανάπτυξη των τοπικών επιχειρήσεων και θα προάγουμε την επένδυση σε νέους τομείς της οικονομίας.
Θα ενισχύσουμε το σύστημα υγείας και πρόνοιας για να παρέχει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες σε όλους τους πολίτες. Θα επενδύσουμε στην υγειονομική υποδομή, την πρόληψη και την προώθηση της υγιεινής ζωής.
Θα δώσουμε έμφαση στη βελτίωση του εκπαιδευτικού συστήματος και την προετοιμασία των νέων για την αγορά εργασίας. Θα υποστηρίξουμε την πρόσβαση σε ποιοτική εκπαίδευση και την ανάπτυξη δεξιοτήτων που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας.
Θα προστατεύσουμε το περιβάλλον και θα προωθήσουμε την αειφόρο ανάπτυξη για να διασφαλίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τις επόμενες γενιές. Θα προάγουμε τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
Θα εργαστούμε για τη διασφάλιση της ασφάλειας των πολιτών και την προαγωγή της κοινωνικής συνοχής. Θα ενισχύσουμε την αστυνομική δύναμη και θα προωθήσουμε προγράμματα που αντιμετωπίζουν την εγκληματικότητα και τις κοινωνικές ανισότητες.
Θα αναδείξουμε την πολιτιστική κληρονομιά και τον τουρισμό ως πηγές ανάπτυξης και ευημερίας. Θα προωθήσουμε τον πολιτισμό και τις παραδόσεις μας, προσελκύοντας επισκέπτες και δημιουργώντας θέσεις εργασίας στον τομέα του τουρισμού.
Θα υποστηρίξουμε τους αγρότες και την αγροτική οικονομία για τη διατήρηση και την προώθηση της υπαίθρου μας. Θα προάγουμε την αειφόρο γεωργία, την εκμετάλλευση των φυσικών πόρων και τη δημιουργία νέων ευκαιριών στην αγροτική περιοχή.