Αποφάσισες να δώσεις μία ευκαιρία σε ένα νέο άνθρωπο στο τιμόνι της Π.Κ. Μακεδονίας

Παρόλο που δεν έχω προϋπηρεσία στον τομέα της τοπικής αυτοδιοίκησης, είμαι ενεργός πολιτικά από την εφηβική μου ηλικία και η πίστη μου όπως και ο τομέας των σπουδών μου στις πολικές επιστήμες σε συνδιασμό με την εργασιακή μου εμπειρία από την ηλικία των δεκαοχτώ ετών μου δίνουν τα καταλληλότερα εφόδια ώστε να δώσουμε από κοινού αυτήν την μάχη για μια καλύτερη περιφέρεια. Η εργασιακή μου εμπειρία αποδεικνύει περίτρανα ότι όχι μόνο ως πολιτικός αλλά και ως τεχνοκράτης μπορώ να δώσω βιώσιμες λύσεις διακυβέρνησης, με καθιστούν έναν ικανό και αποτελεσματικό ηγέτη.
Βασίλης Ρόκος - Υποψήφιος Περιφερειάρχης κ. Μακεδονίας
Βασίλης Ρόκος - Υποψήφιος Περιφερειάρχης κ. Μακεδονίας

Τι να περιμένεις από εμένα αν εκλεγώ.

Δέσμευσή μου είναι να ενισχύσω την διαφάνεια και την διακυβέρνηση. Πιστεύω ότι η εμπλοκή των πολιτών είναι ζωτικής σημασίας για μια υγιή και αποτελεσματική περιφερειακή διακυβέρνηση. Θα διασφαλίσω ότι οι αποφάσεις λαμβάνονται με διαφάνεια, μέσω της ευκαιρίας της συμμετοχής και συζήτησης με τους πολίτες. Επιπλέον, θα εφαρμόσω μηχανισμούς ελέγχου και αξιολόγησης για να διασφαλίσω την ευθύνη και την αποτελεσματικότητα της διοίκησης.

Αυτά είναι μερικά από τα στοιχεία που με καθιστούν διαφορετικό από τους άλλους υποψηφίους περιφερειάρχες. Είμαι προετοιμασμένος, δεσμευμένος και παθιασμένος για την πρόοδο και την ευημερία της περιοχής μας.

Θα αξιοποιήσω την επαγγελματική μου εμπειρία η οποία στηρίζεται στην εξωστρέφεια και την ανάπτυξη όπως και οι ικανότητές ομαδικότητας μου που με καθιστούν κατάλληλο υποψήφιο για τη θέση του περιφερειάρχη καθώς σκοπεύω να αξιοποιήσω όλη μου την τεχνογνωσία πάνω στην διοίκηση πες τη διαχείριση ανθρώπινο δυναμικό όπως και την γνώση για εξωστρέφεια ώστε να παράσχουν συμπολίτες μου τα καταλληλότερα εφόδια για μία καλύτερη και πιο αξιοπρεπή καθημερινότητα.
Όπως μπορείτε να διαβάσετε και στην επιστολή που σας γράφω σχετικά με το όραμα μου, έχω ένα σαφές και φιλόδοξο όραμα για την περιφέρεια που σκοπεύω να υλοποιήσω. Σκοπεύω να βελτιώσω την οικονομία, την υποδομή, την εκπαίδευση, την υγεία, το περιβάλλον και άλλους σημαντικούς τομείς της περιφέρειας.
Κεντρικός στόχος είναι να προωθήσω την ανάπτυξη και να δημιουργήσω νέες θέσεις εργασίας στην περιφέρεια. Από το πρόγραμμα μου διέπεται ότι υπάρχει λεπτομερείς σχεδιασμός για την προσέλκυση επενδύσεων, την υποστήριξη των τοπικών επιχειρήσεων και την προώθηση του επιχειρηματικού πνεύματος.
Σκοπός είναι να υποστηρίξω τις τοπικές κοινότητες και να βελτιώσω την ποιότητα ζωής των κατοίκων. Θα δημιουργηθούν προγράμματα κοινωνικής πρόνοιας, υποδομές και υπηρεσίες για τους πολίτες, προώθηση της πολιτιστικής κληρονομιάς και της τοπικής τέχνης, καθώς θα υπάρξουν και πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της συνοχής και της αλληλεγγύης μεταξύ των κοινοτήτων.
Επισημαίνω την δέσμευσή μου για την προστασία του περιβάλλοντος και την προώθηση της αειφορίας. Υπάρχει λεπτομερές σχέδιο για τη μείωση των εκπομπών αερίων, τη βελτίωση της αποτίμησης και διαχείρισης των απορριμμάτων, την προώθηση της ανακύκλωσης και την προστασία των φυσικών πόρων της περιοχής.
Σκοπεύω να βελτιώσω το σύστημα μεταφορών και τις υποδομές της περιοχής. Υπάρχει πλήρης σχεδιασμός για την ανάπτυξη των δημόσιων συγκοινωνιών, την αναβάθμιση των οδικών δικτύων, την προώθηση της ποδηλασίας και του πεζού περιβάλλοντος, καθώς και την ανάπτυξη βιώσιμων και έξυπνων λύσεων μεταφορών.
Η υγεία είναι το πρωταρχικό ζήτημα του πολιτικού σχεδιασμού μας όπως και η περίθαλψη των κατοίκων. Είμαι υπέρμαχος στα προγράμματα πρόληψης ασθενειών, την βελτίωση της πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας, ενίσχυση των νοσοκομείων και ιατρικών κέντρων, καθώς και αναφέρω στο πρόγραμμα μου πρωτοβουλίες για την ψυχολογική ευεξία των κατοίκων.
Σκοπεύω να επενδύσω στην εκπαίδευση και την κατάρτιση των νέων αλλά και των ενηλίκων της περιοχής. Όπως απορρέει από το πρόγραμμά μου στον τομέα της παιδείας, υπάρχει πλήρης σχεδιασμός για προγράμματα πρόωρης παιδείας, βελτίωση των σχολικών εγκαταστάσεων, προώθηση των τεχνολογιών της πληροφορίας και επικοινωνίας στην εκπαίδευση, καθώς και προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης για την αύξηση των δεξιοτήτων και τη βελτίωση των προοπτικών απασχόλησης.
Επισημαίνω διαρκώς την δέσμευσή μου για μια ανοικτή και διαφανή διακυβέρνηση της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Υπάρχει μεγάλη όμως ανάγκη για συνεργασία με τους πολίτες, την ανοιχτή πρόσβαση σε πληροφορίες και την ενθάρρυνση της συμμετοχής του κοινού στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Είμαι υπέρ μιας πολύ συμμετοχικής διακυβέρνησης της περιφέρειας και αυτό θα μπορούσε να ολοκληρωθεί μέσω μιας ψηφιακής πλατφόρμας στην οποία θα ζητάω τη γνώμη των συμπολιτών για βασικά και ριζικά ζητήματα τα οποία απασχολούν την περιφέρεια.
Σκοπεύω να διαχειριστώ αποτελεσματικά και στο έπακρο τους πόρους της περιφέρειας. Ήδη υπάρχει σχέδιο για την εξοικονόμηση των δημοσίων πόρων, τη διαφάνεια στη διαχείριση των πόρων και την αντιμετώπιση της πιθανής διαφθοράς μέσω συστήματος ψηφιακών καταγγελιών και εσωτερικού ελέγχου, καθώς και θα πραγματοποιηθεί αναζήτηση εναλλακτικών πηγών χρηματοδότησης για την ανάπτυξη της περιφέρειας.