ΗΜΑΘΙΑ

Ως υποψήφιος περιφερειάρχης, θα ήθελα να προτείνω τις εξής προτάσεις για το νόμο Ημαθίας:

Θα επικεντρωθώ στην προώθηση της Ημαθίας ως τουριστικού προορισμού. Θα προωθήσουμε τους φυσικούς και πολιτιστικούς πόρους της περιοχής, θα διαφημίσουμε τα μνημεία, τα αξιοθέατα και τις παραδόσεις μας, και θα στηρίξουμε την ανάπτυξη ξενοδοχείων, εστιατορίων και άλλων τουριστικών υποδομών.

Θα εργαστούμε για τη δημιουργία θέσεων εργασίας στην περιοχή. Θα προωθήσουμε την εγκατάσταση επιχειρήσεων και τη δημιουργία επιχειρηματικού περιβάλλοντος που θα ενθαρρύνει την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία. Θα στηρίξουμε επίσης την εκπαίδευση και την επαγγελματική κατάρτιση για να εξοπλίσουμε τους νέους με τις δεξιότητες που χρειάζονται για την ανεύρεση εργασίας.

Θα επενδύσουμε στη βελτίωση της υποδομής της Ημαθίας, συμπεριλαμβανομένων των οδικών δικτύων, των μεταφορικών συστημάτων και των τηλεπικοινωνιακών υποδομών. Θα εργαστούμε για τη βελτίωση των οδικών συνδέσεων της περιοχής, προκειμένου να διευκολύνουμε τη μετακίνηση των κατοίκων και των επιχειρήσεων. Επίσης, θα εξετάσουμε την ανάπτυξη βιώσιμων μεταφορικών λύσεων, όπως η προώθηση των δημόσιων μέσων μαζικής μεταφοράς και των ποδηλατικών διαδρομών.

Θα δώσουμε έμφαση στην προστασία και αειφορία του περιβάλλοντος. Θα προωθήσουμε τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και την ενεργειακή αποδοτικότητα. Θα προστατεύσουμε τους φυσικούς πόρους, όπως τα ποτάμια, τις λίμνες και τα δάση, και θα προωθήσουμε τη βιώσιμη γεωργία.

Θα επενδύσουμε στην προώθηση και διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς της Ημαθίας. Θα υποστηρίξουμε τα μουσεία, τα αρχαιολογικά χώρα, τις παραδοσιακές εκδηλώσεις και τον πολιτιστικό τουρισμό. Θα προωθήσουμε επίσης τη συνεργασία με τους τοπικούς φορείς και τις κοινότητες για την προστασία και ανάδειξη του πολιτιστικού μας πλούτου.

Θα εργαστούμε για τη βελτίωση του συστήματος υγείας στην Ημαθία. Θα ενισχύσουμε τα νοσοκομεία και τα ιατρικά κέντρα, θα προωθήσουμε την πρόληψη των ασθενειών και την παροχή υψηλής ποιότητας υγειονομικής περίθαλψης σε όλους τους κατοίκους της περιοχής.

Θα επενδύσουμε στη βελτίωση του εκπαιδευτικού συστήματος και της επαγγελματικής κατάρτισης.

Θα δημιουργήσουμε προγράμματα και πρωτοβουλίες που θα υποστηρίζουν τους νέους και τους φοιτητές της Ημαθίας. Θα παρέχουμε υποτροφίες, επιδοτήσεις και ευκαιρίες εκπαίδευσης και καριέρας, προκειμένου να ενθαρρύνουμε την ακαδημαϊκή και επαγγελματική τους εξέλιξη.

Θα υποστηρίξουμε τους γεωργούς και την αγροτική οικονομία της Ημαθίας μέσω εκπαιδευτικών προγραμμάτων, επενδύσεων σε υποδομές και τεχνολογία, και προώθησης της τοπικής παραγωγής και εμπορίας γεωργικών προϊόντων.

Θα εργαστούμε για την προώθηση της κοινωνικής συνοχής στην Ημαθία. Θα υποστηρίξουμε προγράμματα και πρωτοβουλίες που θα προάγουν την κοινωνική δικαιοσύνη, την ισότητα και την πρόσβαση σε υπηρεσίες. 

Θα δημιουργήσουμε στενές σχέσεις συνεργασίας με τους δήμους και τις τοπικές κοινότητες της Ημαθίας. Θα προάγουμε την ανταλλαγή ιδεών, την κοινή προγραμματική σύναψη και τη συνεργασία για την ανάπτυξη και την εκτέλεση έργων που θα εξυπηρετούν τις ανάγκες των τοπικών κοινοτήτων.

Θα δημιουργήσουμε μηχανισμούς συμμετοχής και ανοικτής επικοινωνίας με τους πολίτες της Ημαθίας. Θα διοργανώνουμε συζητήσεις, ακροάσεις και δημόσιες συναντήσεις, ώστε οι πολίτες να έχουν τη δυνατότητα να εκφράσουν τις απόψεις τους και να συμμετέχουν στη διαμόρφωση των πολιτικών αποφάσεων.

Θα ενθαρρύνουμε την καινοτομία, την έρευνα και την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών στην Ημαθία. Θα δημιουργήσουμε προγράμματα στήριξης για τις καινοτόμες επιχειρήσεις, τις startups και τις επιχειρήσεις που βασίζονται στην τεχνολογία. Θα προάγουμε την εκπαίδευση και την κατάρτιση στους τομείς της τεχνολογίας, της καινοτομίας και της ψηφιακής οικονομίας.

Θα εργαστούμε για την προώθηση της ασφάλειας και της δημόσιας τάξης στην Ημαθία. Θα συνεργαζόμαστε με τις αρχές ασφαλείας για να διασφαλίσουμε την ασφάλεια των κατοίκων και των επισκεπτών της περιοχής. Θα ενθαρρύνουμε τη συνεργασία των τοπικών κοινοτήτων και των αρχών για την αντιμετώπιση των κοινωνικών προβλημάτων και την προαγωγή της εντατικοποίησης της αστυνόμευσης.

Αυτές είναι μερικές από τις προτάσεις που έχω για το νόμο Ημαθίας, ως υποψήφιος περιφερειάρχης. Θα εργαστώ σκληρά για την υλοποίησή τους και για τη βελτίωση της ζωής των κατοίκων της περιοχής. Θα συνεργαστώ με τους τοπικούς φορείς και τις κοινότητες για την ανάπτυξη κοινών στρατηγικών και τον σχεδιασμό και υλοποίηση έργων που θα εξυπηρετούν τις ανάγκες της περιοχής.

Με τη στήριξη των κατοίκων της Ημαθίας, θα εργαστώ για την ανάπτυξη μιας δυναμικής και βιώσιμης περιφέρειας, που θα βασίζεται στην καινοτομία, την αειφορία και την ανθρωποκεντρική ανάπτυξη.