ΠΕΛΛΑ

 Ως υποψήφιος περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, έχω τις εξής προτάσεις ανάπτυξης για τον νόμο Πέλλας:

Ο νομός Πέλλας είναι ένας από τους μεγαλύτερους παραγωγούς αγροτικών προϊόντων στην Ελλάδα. Προτείνω τη δημιουργία ενός αγροδιατροφικού πάρκου, το οποίο θα στεγάζει μονάδες μεταποίησης και τυποποίησης αγροτικών προϊόντων, καθώς και ένα κέντρο έρευνας και καινοτομίας για τον αγροδιατροφικό τομέα.

Ο νομός Πέλλας διαθέτει πλούσια πολιτιστική κληρονομιά και φυσικό κάλλος. Προτείνω την ανάπτυξη του τουρισμού στην περιοχή, με τη δημιουργία νέων τουριστικών υποδομών και την προώθηση των τοπικών αξιοθέατων.

Ο νομός Πέλλας χρειάζεται σημαντικές επενδύσεις σε υποδομές. Προτείνω την κατασκευή νέων οδικών αξόνων, τη βελτίωση των υφιστάμενων υποδομών και την ανάπτυξη δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης.

Ο νομός Πέλλας χρειάζεται επενδύσεις στην παιδεία. Προτείνω τη δημιουργία νέων σχολικών μονάδων, την αναβάθμιση των υφιστάμενων σχολείων και την παροχή δωρεάν εκπαίδευσης σε όλους τους μαθητές.
 

Ο νομός Πέλλας χρειάζεται επενδύσεις στην υγεία. Προτείνω τη δημιουργία νέων μονάδων υγείας, την αναβάθμιση των υφιστάμενων νοσοκομείων και την παροχή δωρεάν υγειονομικής περίθαλψης σε όλους τους πολίτες.

Ο νομός Πέλλας χρειάζεται επενδύσεις στην κοινωνική πρόνοια. Προτείνω τη δημιουργία νέων δομών κοινωνικής πρόνοιας, την ενίσχυση των υφιστάμενων δομών και την παροχή δωρεάν κοινωνικής φροντίδας σε όλους τους πολίτες που τη χρειάζονται.

Ο νομός Πέλλας χρειάζεται επενδύσεις στον αθλητισμό. Προτείνω τη δημιουργία νέων αθλητικών εγκαταστάσεων, την αναβάθμιση των υφιστάμενων εγκαταστάσεων και την παροχή δωρεάν αθλητικών δραστηριοτήτων σε όλους τους πολίτες.
 

Ο νομός Πέλλας χρειάζεται επενδύσεις στον πολιτισμό. Προτείνω τη δημιουργία νέων πολιτιστικών χώρων, την αναβάθμιση των υφιστάμενων πολιτιστικών χώρων και την παροχή δωρεάν πολιτιστικών δραστηριοτήτων σε όλους τους πολίτες.

Ο νομός Πέλλας χρειάζεται επενδύσεις στην προστασία του περιβάλλοντος. Προτείνω τη δημιουργία νέων χώρων πρασίνου, την αναβάθμιση των υφιστάμενων χώρων πρασίνου και την εφαρμογή μέτρων για τη μείωση της ρύπανσης.

 1. Θα εργαστώ για τη βελτίωση των υποδομών στην Πέλλα, συμπεριλαμβανομένων των δρόμων, των γεφυρών και των δημόσιων συγκοινωνιών.
 
2. Θα προωθήσω την οικονομική ανάπτυξη στην Πέλλα, προσελκύοντας νέες επιχειρήσεις και επενδύσεις.
 
3. Θα βελτιώσω την ποιότητα ζωής στην Πέλλα, παρέχοντας περισσότερες ευκαιρίες για αναψυχή, πολιτισμό και εκπαίδευση.
 
4. Θα προστατέψω το περιβάλλον στην Πέλλα, διατηρώντας τους φυσικούς πόρους και μειώνοντας την ρύπανση.
 
5. Θα ενισχύσω την ασφάλεια στην Πέλλα, συνεργαζόμενος με την αστυνομία και την τοπική κοινότητα.
 
6. Θα προωθήσω την κοινωνική δικαιοσύνη στην Πέλλα, διασφαλίζοντας ότι όλοι οι κάτοικοι έχουν πρόσβαση στις ίδιες ευκαιρίες.
 
7. Θα ενισχύσω τη συμμετοχή των πολιτών στην Πέλλα, ενθαρρύνοντας τους να συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων.
 
8. Θα συνεργαστώ με τους άλλους δήμους της Κεντρικής Μακεδονίας για να προωθήσουμε τα κοινά μας συμφέροντα.
 
9. Θα εκπροσωπήσω την Πέλλα στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, διασφαλίζοντας ότι οι ανάγκες της περιοχής λαμβάνονται υπόψη.
 
10. Θα εργαστώ σκληρά για να κάνω την Πέλλα ένα καλύτερο μέρος για να ζει κανείς.
 
 11. Θα βελτιώσω την ποιότητα της ζωής στην Πέλλα, παρέχοντας περισσότερες ευκαιρίες για αναψυχή, πολιτισμό και εκπαίδευση.
 
12. Θα προστατέψω το περιβάλλον στην Πέλλα, διατηρώντας τους φυσικούς πόρους και μειώνοντας την ρύπανση.
 
13. Θα ενισχύσω την ασφάλεια στην Πέλλα, συνεργαζόμενος με την αστυνομία και την τοπική κοινότητα.
 
14. Θα προωθήσω την κοινωνική δικαιοσύνη στην Πέλλα, διασφαλίζοντας ότι όλοι οι κάτοικοι έχουν πρόσβαση στις ίδιες ευκαιρίες.
 
15. Θα ενισχύσω τη συμμετοχή των πολιτών στην Πέλλα, ενθαρρύνοντας τους να συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων.
 
16. Θα συνεργαστώ με τους άλλους δήμους της Κεντρικής Μακεδονίας για να προωθήσουμε τα κοινά μας συμφέροντα.
 
17. Θα εκπροσωπήσω την Πέλλα στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, διασφαλίζοντας ότι οι ανάγκες της περιοχής λαμβάνονται υπόψη.
 
18. Θα εργαστώ σκληρά για να κάνω την Πέλλα ένα καλύτερο μέρος για να ζει κανείς.
 
 19. Θα εργαστώ για τη βελτίωση των υποδομών στην Πέλλα, συμπεριλαμβανομένων των δρόμων, των γεφυρών και των δημόσιων συγκοινωνιών.
 
20. Θα προωθήσω την οικονομική ανάπτυξη στην Πέλλα, προσελκύοντας νέες επιχειρήσεις και επενδύσεις.
 
Πιστεύω ότι αυτές οι προτάσεις θα συμβάλουν στην ανάπτυξη του νομού Πέλλας και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων του.