ΠΙΕΡΙΑ

Ως υποψήφιος περιφερειάρχης για την ανάπτυξη του Νομού Πιερίας, έχω την παρακάτω σειρά προτάσεων που αφορούν την οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική ανάπτυξη της περιοχής:

Ο Νομός Πιερίας διαθέτει μεγάλο δυναμικό στον τουρισμό, ειδικά λόγω της παραλίας και του όρους Ολύμπου. Θα επενδύσω σε προγράμματα προώθησης και μάρκετινγκ για να αυξηθεί ο αριθμός των τουριστών και να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας.

Θα υποστηρίξω τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους με επενδύσεις σε υποδομές, τεχνολογία και εκπαίδευση. Θα προωθήσω την τοπική παραγωγή και θα ενισχύσω τη συνεργασία μεταξύ των αγροτών για τη δημιουργία συνεταιρισμών και την προώθηση των προϊόντων τους.

Θα εργαστώ για τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος που θα προσελκύει επενδύσεις στον Νομό Πιερίας. Θα προωθήσω τη δημιουργία επιχειρηματικών πάρκων και την υποστήριξη νέων επιχειρήσεων, και θα παρέχω εκπαίδευση και στήριξη για την ανάπτυξη τοπικών επιχειρήσεων.

 Θα επενδύσω στη βελτίωση των υποδομών του Νομού Πιερίας, συμπεριλαμβανομένων των οδικών και σιδηροδρομικών συνδέσεων. Θα προωθήσω τη σύνδεση μεγάλων πόλεων, προκειμένου να διευκολυνθεί η κίνηση ανθρώπων και εμπορευμάτων.

Θα επιδιώξω την προαγωγή της αειφορίας σε όλους τους τομείς της ανάπτυξης. Θα προωθήσω τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και την εγκατάσταση περιβαλλοντικά φιλικών υποδομών. Θα προστατεύσω τους φυσικούς πόρους της περιοχής και θα προωθήσω προγράμματα ανακύκλωσης και αειφόρου διαχείρισης των αποβλήτων.

Θα επενδύσω στην παιδεία και την κατάρτιση των νέων για την απόκτηση των απαραίτητων δεξιοτήτων για τη σύγχρονη εργασία. Θα συνεργαστώ με τα εκπαιδευτικά ιδρύματα και τον επιχειρηματικό τομέα για τη δημιουργία προγραμμάτων πρακτικής άσκησης και εκπαιδευτικών συνεργασιών.

Θα επενδύσω στην κοινωνική προστασία, την υγεία και την ευημερία των κατοίκων του Νομού Πιερίας. Θα διασφαλίσω την πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας υπηρεσίες υγείας, εκπαίδευσης και κοινωνικής προστασίας. Θα προωθήσω προγράμματα για την αντιμετώπιση της φτώχειας και την ενίσχυση των ευάλωτων ομάδων.

Θα υποστηρίξω τη διατήρηση και την προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς του Νομού Πιερίας. Θα προωθήσω προγράμματα πολιτιστικών εκδηλώσεων, την ανάπτυξη μουσείων και την προώθηση της τοπικής τέχνης και παραδοσιακών τεχνών.

Θα ενισχύσω τη συνεργασία μεταξύ των τοπικών αρχών, των κοινωνικών εταίρων και των κατοίκων του Νομού Πιερίας. Θα επιδιώξω να δημιουργήσω μια ανοικτή και διαφανή διακυβέρνηση, προωθώντας τη συμμετοχή των πολιτών στην ανάληψη αποφάσεων και τη διαμόρφωση πολιτικών.

Θα προωθήσω την καινοτομία και την αξιοποίηση της τεχνολογίας για την ανάπτυξη του Νομού Πιερίας. Θα στηρίξω τη δημιουργία καινοτόμων επιχειρηματικών ιδεών και την εφαρμογή ψηφιακών λύσεων για τη βελτίωση των υπηρεσιών και τη διευκόλυνση της καθημερινότητας των πολιτών.

Αυτές είναι μερικές από τις προτάσεις μου για την ανάπτυξη του Νομού Πιερίας. Θα εργαστώ με προσήλωση και αφοσίωση για την υλοποίησή τους