Πρόγραμμα Για Οδηγούς Ταξί

Ως υποψήφιος περιφερειάρχης, θα ήθελα να προτείνω τις παρακάτω ιδέες και μέτρα για τους ιδιοκτήτες και τους οδηγούς ταξί:

Θα εργαστούμε για τη βελτίωση των οδικών υποδομών, περιλαμβανομένων των δρόμων και των περιοχών στάθμευσης, προκειμένου να διευκολύνουμε την καθημερινή λειτουργία των ταξί και να βελτιώσουμε την κυκλοφορία.

Θα δημιουργήσουμε μια ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας με τους ιδιοκτήτες και τους οδηγούς ταξί προκειμένου να ακούμε τις ανάγκες και τις προτάσεις τους. Θα ενθαρρύνουμε τη δημιουργία οργανωμένων συναντήσεων και συμβουλίων με σκοπό τη συζήτηση θεμάτων που αφορούν τον τομέα των ταξί.

Θα προωθήσουμε προγράμματα εκπαίδευσης και επαγγελματικής ανάπτυξης για τους οδηγούς ταξί, με στόχο να αυξήσουμε την επαγγελματική τους ικανότητα και να βελτιώσουμε την ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρουν. Με εκπαιδευτικά προγράμματα που θα εστιάζουν στην εξυπηρέτηση πελατών, την πλοήγηση στην πόλη και την καλή οδική συμπεριφορά, οι οδηγοί ταξί θα είναι καλύτερα προετοιμασμένοι για τις απαιτήσεις του επαγγέλματός τους.

Θα ενθαρρύνουμε την χρήση τεχνολογικών εργαλείων στον τομέα των ταξί, όπως εφαρμογές κράτησης και κοινής οδήγησης, για την ευκολότερη σύνδεση των επιβατών με τους οδηγούς και τη βελτίωση της εμπειρίας των επιβατών. Θα εξετάσουμε τη δυνατότητα εισαγωγής ηλεκτρικών ή υβριδικών ταξί για τη μείωση των εκπομπών και την προστασία του περιβάλλοντος.

Θα εργαστούμε για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας των οδηγών ταξί. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει τη θέσπιση κανονισμών για τις ώρες εργασίας και τις περιόδους ανάπαυσης, την παροχή ασφαλιστικής κάλυψης και την προστασία από αδικαιολόγητες απολύσεις. Επίσης, θα εξετάσουμε τη δημιουργία ενός μηχανισμού για την επίλυση διαφορών μεταξύ ιδιοκτητών και οδηγών ταξί, προκειμένου να διασφαλίσουμε τη δίκαιη μεταχείριση και την ευημερία όλων των εμπλεκομένων.

Θα δώσουμε έμφαση στην ασφάλεια των επιβατών και των οδηγών ταξί. Θα προωθήσουμε την εγκατάσταση ασφάλτων στα ταξί και θα ενθαρρύνουμε τη χρήση τεχνολογίας για την παρακολούθηση των διαδρομών και την καταγραφή των ταξιδιών. Επίσης, θα διεξάγουμε εκπαιδευτικές εκστρατείες για την προώθηση της οδικής ασφάλειας και τη συμμόρφωση με τους κανονισμούς κυκλοφορίας.

Θα προωθήσουμε την εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογιών και υπηρεσιών στον τομέα των ταξί. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει την εισαγωγή ηλεκτρονικών πληρωμών και ασύρματων συσκευών στα ταξί, για μεγαλύτερη ευκολία και ασφάλεια των συναλλαγών. Θα ενθαρρύνουμε επίσης τη συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα και την ανάπτυξη εφαρμογών κινητής τεχνολογίας που θα βοηθούν τους οδηγούς να βρίσκουν πελάτες και να βελτιώνουν την αποτελεσματικότητα των δρομολογίων τους.

Θα ενθαρρύνουμε την υιοθέτηση πιο βιώσιμων και φιλικών προς το περιβάλλον πρακτικών στον τομέα των ταξί. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει την ενίσχυση της χρήσης οχημάτων με χαμηλές εκπομπές ή ηλεκτρικών οχημάτων, την υποστήριξη προγραμμάτων αναβάθμισης του στόλου ταξί και τη διάθεση εναλλακτικών καυσίμων όπως το υδρογόνο. Θα εξετάσουμε επίσης τη δημιουργία σταθμών φόρτισης για ηλεκτρικά ταξί και την παροχή επιδοτήσεων και κινήτρων για την ανανέωση του στόλου με πιο βιώσιμες επιλογές.

Θα εργαστούμε για την προώθηση της αξιοπρέπειας και των δικαιωμάτων των οδηγών ταξί. Θα διασφαλίσουμε την τήρηση των εργασιακών νόμων και των δικαιωμάτων τους, όπως η καταβολή δίκαιων αμοιβών και η παροχή κατάλληλης προστασίας από εκμετάλλευση και κακομεταχείριση.

Θα ενθαρρύνουμε την υγιή ανταγωνιστικότητα στον τομέα των ταξί, διασφαλίζοντας την ισότιμη πρόσβαση στην αγορά και την ευκαιρία για νέους επιχειρηματίες να εισέλθουν στον τομέα. Θα προάγουμε τη διαφάνεια και την εύλογη ρύθμιση, προκειμένου να διασφαλίζουμε τον ανταγωνισμό σε βάθος χρόνου και να εμποδίζουμε τη δημιουργία καρτέλ ή την καταχρηστική άσκηση εξουσίας από μεγάλες επιχειρήσεις.

που οδηγούνε οι κάτοχοι και οδηγοί ταξί με ηλεκτρικά αυτοκίνητα όπου θα δημιουργηθούν μεγαλύτεροι χώροι στάθμευσης των ταξί με φορτιστές ταχείας φόρτισης με επιδοτούμενο ένα τμήμα του ηλεκτρικού ρεύματος καθώς αυτό θα συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος και θα δώσει κίνητρα στους οδηγούς ταξί να κάνουν αντικατάσταση των οχημάτων τους ηλεκτροκίνητα.

Αυτές είναι μερικές προτάσεις που μπορούν να συμβάλλουν στη βελτίωση του τομέα των ταξί και στην υποστήριξη των ιδιοκτητών και των οδηγών ταξί. Θα εργαστώ σκληρά για να υλοποιήσω αυτές τις προτάσεις, και πολλές άλλες, προκειμένου να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής των πολιτών και να διασφαλίσουμε την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα της περιοχής μας.

Πως μπορώ να προστατεύσω ως περιφερειάρχης τους οδηγούς ταξί από το uber ακόμα και αν το κεντρικό κράτος αποφασίσει την αποδοχή του Uber στη χώρα μας.

Ως περιφερειάρχης θα προάγω την προστασία των οδηγών ταξί από το Uber και άλλες παρόμοιες εφαρμογές κοινής οδήγησης. Παρακάτω παρουσιάζονται μερικές προτάσεις για την προστασία των οδηγών ταξί από το Uber:

Μπορούμε να επιβάλλουμε κανονιστικούς περιορισμούς στο Uber και στις άλλες παρόμοιες εφαρμογές, που θα διασφαλίζουν ότι οι οδηγοί ταξί δεν θα υφίστανται αθέμιτο ανταγωνισμό. Μερικά παραδείγματα είναι η θέσπιση περιορισμών στον αριθμό των οδηγών που μπορούν να εργαστούν για το Uber ή η αύξηση των απαιτήσεων για την ασφάλεια και την εκπαίδευση των οδηγών.

Θα στηρίξουμε τους ιδιοκτήτες και τους οδηγούς ταξί της περιοχής σας, προωθώντας τη χρήση των τοπικών ταξί και την παροχή κινήτρων για τους καταναλωτές που χρησιμοποιούν τα τοπικά ταξί. Μπορούμε επίσης να συνεργαστούμε με τους ιδιοκτήτες και τους οδηγούς ταξί για τη δημιουργία εφαρμογών και τη χρήση τεχνολογίας που θα βελτιώνουν την εμπειρία των επιβατών και θα κάνουν τα τοπικά ταξί πιο ανταγωνιστικά.

Θα ενισχύσουμε την εφαρμογή των κανονισμών που έχουν θεσπιστεί για τον τοπικό ταξιδιωτικό κλάδο, για παράδειγμα, στον τομέα της ασφάλειας και της υγείας. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει την επιβολή αυστηρότερων κανόνων για τις άδειες οδήγησης και την απαίτηση καλύτερης συντήρησης και ασφαλείας των οχημάτων.

Μπορούμε να επικοινωνήσουμε με τους καταναλωτές και την τοπική κοινότητα για να ενημερώνετε για τα πλεονεκτήματα των τοπικών μέσων μεταφοράς σε αντίθεση με την επιλογή πολυεθνικών εταιρειών.