ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ

Ο αθλητισμός αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής μας και συμβάλλει στην υγεία, την ευεξία και την κοινωνικοποίηση των πολιτών. Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, με την πλούσια αθλητική παράδοση και τις σύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις, έχει τη δυνατότητα να πρωταγωνιστήσει στον τομέα του αθλητισμού.
 
Ως υποψήφιος Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, έχω καταρτίσει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα για τον αθλητισμό, το οποίο περιλαμβάνει τις ακόλουθες προτάσεις:
 
* Αναβάθμιση και συντήρηση των υπαρχουσών αθλητικών εγκαταστάσεων.
* Κατασκευή νέων αθλητικών εγκαταστάσεων σε περιοχές που δεν διαθέτουν.
* Ενίσχυση των αθλητικών σωματείων και των αθλητών.
* Διοργάνωση μεγάλων αθλητικών γεγονότων.
* Προώθηση του μαζικού αθλητισμού και του αθλητισμού για άτομα με αναπηρία.
* Συνεργασία με τους δήμους και τους φορείς της Περιφέρειας για την ανάπτυξη του αθλητισμού.
 
* Αναβάθμιση και συντήρηση των υπαρχουσών αθλητικών εγκαταστάσεων.
 
Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας διαθέτει ένα μεγάλο αριθμό αθλητικών εγκαταστάσεων, οι οποίες όμως, σε πολλές περιπτώσεις, χρήζουν αναβάθμισης και συντήρησης. Προτείνω τη χρηματοδότηση έργων για την αναβάθμιση και τη συντήρηση των υπαρχουσών αθλητικών εγκαταστάσεων, ώστε να καταστούν ασφαλείς και σύγχρονες.
 
* Κατασκευή νέων αθλητικών εγκαταστάσεων σε περιοχές που δεν διαθέτουν.
 
Σε πολλές περιοχές της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας δεν υπάρχουν αθλητικές εγκαταστάσεις, γεγονός που στερεί από τους κατοίκους τη δυνατότητα να αθληθούν. Προτείνω τη χρηματοδότηση έργων για την κατασκευή νέων αθλητικών εγ
 
 * Ενίσχυση των αθλητικών σωματείων και των αθλητών.
 
Τα αθλητικά σωματεία και οι αθλητές αποτελούν τη ραχοκοκαλιά του ελληνικού αθλητισμού. Προτείνω την ενίσχυση των αθλητικών σωματείων και των αθλητών, μέσω της παροχής οικονομικής βοήθειας, της παραχώρησης χρήσης αθλητικών εγκαταστάσεων και της παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών.
 
* Διοργάνωση μεγάλων αθλητικών γεγονότων.
 
Η διοργάνωση μεγάλων αθλητικών γεγονότων συμβάλλει στην προβολή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και στην τόνωση της τοπικής οικονομίας. Προτείνω τη διοργάνωση μεγάλων αθλητικών γεγονότων, όπως διεθνών αγώνων, τουρνουά και πρωταθλημάτων, στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.
 
* Προώθηση του μαζικού αθλητισμού και του αθλητισμού για άτομα με αναπηρία.
 
Ο μαζικός αθλητισμός και ο αθλητισμός για άτομα με αναπηρία συμβάλλουν στη βελτίωση της υγείας και της ποιότητας ζωής των πολιτών. Προτείνω την προώθηση του μαζικού αθλητισμού και του αθλητισμού για άτομα με αναπηρία, μέσω της διοργάνωσης αθλητικών εκδηλώσεων, της δημιουργίας προγραμμάτων άθλησης και της παροχής κινήτρων για τη συμμετοχή των πολιτών στον αθλητισμό.
 
* Συνεργασία με τους δήμους και τους φορείς της Περιφέρειας για την ανάπτυξη του αθλητισμού.
 
Η συνεργασία με τους δήμους και τους φορείς της Περιφέρειας είναι απαραίτητη για την ανάπτυξη του αθλητισμού. Προτείνω τη σύναψη συμφωνιών συνεργασίας με τους δήμους και τους φορείς της Περιφέρειας, με στόχο την από κοινού ανάπτυξη του αθλητισμού.
 
Πιστεύω ότι, με την υλοποίηση αυτών των προτάσεων, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας μπορεί να γίνει ένας από τους κορυφαίους αθλητικούς προορισμούς της χώρας.