ΣΕΡΡΕΣ

Ως υποψήφιος περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, έχω δεσμευτεί να αναπτύξω τον Νομό Σερρών και να τον καταστήσω έναν ελκυστικό προορισμό για επενδύσεις, επιχειρήσεις και τουρισμό. Έχω αναπτύξει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για την ανάπτυξη του νομού, το οποίο περιλαμβάνει τις ακόλουθες προτάσεις:

από την κεντρική διοίκηση να χαρακτηριστεί ο νομός Σερρών ως ακριτική περιοχή με φορολογικές ελαφρύνσεις λόγω της γειτνίασης με την Βουλγαρία όπου καθιστά τον πρωτογενή τομέα όπως και το εμπόριο μη βιώσιμα απέναντι στο ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς της Βουλγαρίας.

Θα επενδύσω σε έργα υποδομής που θα βελτιώσουν τη συνδεσιμότητα του νομού και θα τον καταστήσουν πιο ελκυστικό για επενδύσεις. Αυτά τα έργα περιλαμβάνουν τη βελτίωση του οδικού δικτύου και την προσβασιμότητα σε όλα τα χωριά όπως και της βαλτισίας.

Ο Νομός Σερρών είναι ένας από τους πιο παραγωγικούς αγροτικούς νομούς της Ελλάδας. Θα ενισχύσω την αγροτική παραγωγή του νομού μέσω της παροχής κινήτρων στους αγρότες, της βελτίωσης των αρδευτικών συστημάτων και της προώθησης της χρήσης νέων τεχνολογιών.

Ο Νομός Σερρών διαθέτει πλούσια φυσική ομορφιά και πολιτιστική κληρονομιά. Θα αναπτύξω τον τουρισμό του νομού μέσω της προώθησης των τουριστικών αξιοθέατων, της δημιουργίας νέων τουριστικών υποδομών και της προσέλκυσης νέων τουριστών.

Θα ενισχύσω την επιχειρηματικότητα του νομού μέσω της παροχής κινήτρων στις επιχειρήσεις, της δημιουργίας νέων επιχειρηματικών πάρκων και της προώθησης της καινοτομίας.

Θα προστατεύσω το περιβάλλον του νομού μέσω της εφαρμογής αυστηρών περιβαλλοντικών κανονισμών, της προώθησης της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της προστασίας των φυσικών πόρων.

Θα βελτιώσω την ποιότητα ζωής των κατοίκων του Νομού Σερρών μέσω της παροχής ποιοτικών υπηρεσιών υγείας και εκπαίδευσης, της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας και της προώθησης του πολιτισμού και του αθλητισμού.

Θα ενισχύσω την κοινωνική συνοχή του νομού μέσω της προώθησης της κοινωνικής δικαιοσύνης, της καταπολέμησης της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού και της ενίσχυσης της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά.

Θα προωθήσω τη διαφάνεια και τη λογοδοσία στη διοίκηση του νομού μέσω της δημοσιοποίησης των οικονομικών στοιχείων, της ενίσχυσης των ελεγκτικών μηχανισμών και της προώθησης της συμμετοχής των πολιτών στη λήψη αποφάσεων.

Θα προωθήσω τον ψηφιακό μετασχηματισμό του νομού μέσω της παροχής κινήτρων στις επιχειρήσεις για την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών, της δημιουργίας νέων ψηφιακών υποδομών και της προώθησης της ψηφιακής εκπαίδευσης.

Θα προωθήσω την αειφόρο ανάπτυξη του νομού μέσω της προστασίας του περιβάλλοντος, της προώθησης της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της ενίσχυσης της κυκλικής οικονομίας.

Θα ενισχύσω την κοινωνική καινοτομία του νομού μέσω της προώθησης της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, της δημιουργίας νέων κοινωνικών επιχειρήσεων και της ενίσχυσης της συμμετοχής των πολιτών στην επίλυση κοινωνικών προβλημάτων.

Θα ενισχύσω τη διασυνοριακή συνεργασία του νομού με τις γειτονικές χώρες μέσω της υλοποίησης κοινών έργων, της προώθησης του διασυνοριακού εμπορίου και της ενίσχυσης της πολιτιστικής ανταλλαγής.

Ανάδειξη του μνημείου της Αμφίπολης, του Τύμβου Καστά, του σπηλαίου της Αλιστράτης όπως και της λίμνης Κερκίνης.

Είμαι πεπεισμένος ότι αυτές οι προτάσεις θα συμβάλουν στην ανάπτυξη του Νομού Σερρών και θα τον καταστήσουν έναν ελκυστικό προορισμό για επενδύσεις, επιχειρήσεις και τουρισμό.