Β.Ρόκος-Προτάσεις Που Απευθύνονται Στους Επαγγελματίες Της Περιοχής Ως υποψήφιος περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, θα ήθελα να παρουσιάσω μερικές προτάσεις που απευθύνονται στους επαγγελματίες της περιοχής: 1. Ανάπτυξη επιχειρηματικού περιβάλλοντος: Θα δημιουργήσουμε ένα ευνοϊκό περιβάλλον για την…