Προτείνω μια περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας που είναι βιώσιμη, καινοτόμα και δίκαιη για όλους τους κατοίκους της.

Σαν τοπική κοινότητα, έχουμε την ευθύνη να στηρίξουμε αυτό το όραμα και να συμβάλλουμε στην υλοποίησή του. Ας ενώσουμε τις δυνάμεις μας, ανεξαρτήτως πολιτικών ή κοινωνικών διαφορών, προκειμένου να δημιουργήσουμε ένα καλύτερο μέλλον για όλους μας.

Ας είμαστε ανοικτοί στη συζήτηση και την ανταλλαγή ιδεών, ακούγοντας τις ανάγκες και τις φωνές των πολιτών μας.

Δείτε παρακάτω σχετικά με

Στον οικονομικό τομέα

Φαντάζομαι μια περιφέρεια που θα επενδύει στην τεχνολογία και την καινοτομία. Θα δημιουργεί ένα φιλόξενο περιβάλλον για την ανάπτυξη επιχειρήσεων, ενθαρρύνοντας τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και προσελκύοντας επενδύσεις από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Θα υποστήριζε την ανάπτυξη των τοπικών επιχειρήσεων, ενισχύοντας την τοπική οικονομία και προάγοντας την απασχόληση. Θα δημιουργούσε επίσης προγράμματα κατάρτισης και εκπαίδευσης για να εξοπλίσει τους νέους με τις απαραίτητες δεξιότητες για την αγορά εργασίας του μέλλοντος.

Όσον αφορά τον τομέα του περιβάλλοντος

Φαντάζομαι μια περιφέρεια που θα δίνει έμφαση στην αειφορία και την προστασία της φύσης. Θα προωθεί τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και θα επενδύει σε έργα πράσινης υποδομής, όπως ποδηλατόδρομοι, πάρκα και χώρους αναψυχής. Θα προάγει την ανακύκλωση και την αειφόρο γεωργία, παρέχοντας ταυτόχρονα υποστήριξη στους αγρότες για τη μετάβαση σε βιώσιμες πρακτικές.

Βασίλης Ρόκος - Υποψήφιος Περιφερειάρχης κ. Μακεδονίας

Στον τομέα του πολιτισμού και του τουρισμού,

Φαντάζομαι μια περιφέρεια που θα αναδεικνύει την πλούσια ιστορία και πολιτιστική κληρονομιά της. Θα υποστηρίζει τα μουσεία, τους αρχαιολογικούς χώρους και τις παραδοσιακές κοινότητες, προωθώντας την εκπαίδευση και την ενημέρωση των επισκεπτών για την ιστορία και τον πολιτισμό της περιοχής. Θα προωθεί επίσης την αειφόρο τουριστική ανάπτυξη, επιδιώκοντας την ισορροπία μεταξύ τουρισμού και προστασίας του περιβάλλοντος.

Πολιτισμός

Ανάδειξη της πλούσιας ιστορίας και πολιτιστικής κληρονομιάς

Τουρισμός

Προώθηση της αειφόρο τουριστικής ανάπτυξης

Ανάπτυξη περιφέρειας

Ένα επίσης σημαντικό κομμάτι του όραμά μου είναι η ανάπτυξη μιας περιφέρειας που θα προωθεί την κοινωνική συνοχή και την ισότητα. Θα επενδύει στην εκπαίδευση, την υγεία και την κοινωνική πρόνοια, εξασφαλίζοντας ότι κανείς κάτοικος δεν θα μείνει πίσω. Θα προάγει τη συμμετοχή των πολιτών στη λήψη αποφάσεων και θα ενθαρρύνει την αλληλεγγύη και την ανεκτικότητα μεταξύ των διαφορετικών κοινοτήτων και πολιτισμών που συνυπάρχουν στην περιοχή.

Πρωτοπόρα Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Το όραμά μου είναι να δημιουργήσουμε μια περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας που θα είναι μια πρωτοπόρα περιοχή, όπου η αειφορία, η καινοτομία και η δικαιοσύνη θα αποτελούν το θεμέλιο της ανάπτυξης της. Με τη συνεργασία και τη συμμετοχή των κατοίκων, των επιχειρήσεων, των οργανώσεων και των αρχών, μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον που θα προάγει την ανάπτυξη και την ευημερία όλων.

Βασίλης Ρόκος - Υποψήφιος Περιφερειάρχης κ. Μακεδονίας
Βασίλης Ρόκος - Υποψήφιος Περιφερειάρχης κ. Μακεδονίας

Συνεχή προσπάθεια, συνεργασία και αφοσίωση.

Κατανοώ ότι ένα τέτοιο όραμα απαιτεί συνεχή προσπάθεια, συνεργασία και αφοσίωση. Είμαι βέβαιος όμως ότι με την αποφασιστικότητα και τον σθένος μας, μπορούμε να το πραγματοποιήσουμε. Πρέπει να επενδύσουμε σε προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης, σε έργα υποδομής και σε πρωτοβουλίες που θα προάγουν την καινοτομία και την αειφορία. Πρέπει επίσης να διασφαλίσουμε ότι οι αποφάσεις που λαμβάνονται με διαφάνεια και δημόσια συζήτηση, προκειμένου να εξασφαλίσουμε τη συμμετοχή και την υποστήριξη των πολιτών.

Είμαι βαθιά πεπεισμένος ότι με αυτή την προσπάθεια και την αφοσίωσή μας, μπορούμε να δημιουργήσουμε μια καλύτερη περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Μια περιφέρεια που θα είναι πρότυπο για άλλες περιφέρειες, ένας τόπος που οι κάτοικοί του θα αισθάνονται υπερήφανοι για την κοινότητά τους και την πρόοδο που έχει επιτευχθεί.

Είμαι αισιόδοξος για το μέλλον της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Με την κοινή μας προσπάθεια, μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον που θα προάγει την ανάπτυξη και την ευημερία για όλους. Ας δουλέψουμε μαζί για να δημιουργήσουμε μια περιφέρεια που θα αποτελεί πρότυπο για άλλες περιοχές, μια περιφέρεια που θα είναι βιώσιμη, ανθρώπινη και προοδευτική.

Ευχαριστώ για τον χρόνο σας και την προσοχή σας. Ας συνεχίσουμε να εργαζόμαστε μαζί για ένα καλύτερο μέλλον για όλους μας.

Με εκτίμηση,

Βασίλης Ρόκος

Γίνε εθελοντής Συν-εργασίας

Θέλεις και εσύ μία Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ζωντανή, νέα, που να παράγει έργο για τον πολίτη;

Έλα να συνεργαστούμε μαζί για να δημιουργήσουμε το μέλλον που μας αξίζει.