«Με αφορμή την κατάρρευση τμήματος γέφυρας στην Περιμετρική Οδό της Πάτρας, στο Χάραδρο, έχοντας συνειδητοποιήσει την σημασία της συντήρησης και του ελέγχου της οδοποιίας για την ασφάλεια και την ομαλή κυκλοφορία των πολιτών, προτείνω τις παρακάτω πρωτοβουλίες για να μην γίνουμε μάρτυρες παρόμοιων περιστατικών στην κεντρική Μακεδονία», αναφέρει ο υποψήφιος περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, Βασίλης Ρόκος.

Οι δώδεκα προτάσεις του κ. Ρόκου:

1. Αναβάθμιση της υποδομής: Θα επενδύσουμε στη βελτίωση των οδικών δικτύων, συμπεριλαμβανομένης της επισκευής και ανακαίνισης κατεστραμμένων δρόμων και γεφυρών. Θα εκτελέσουμε τακτικά έργα συντήρησης και αναβάθμισης για να διατηρήσουμε τα οδικά δίκτυα σε καλή κατάσταση.

2. Ενίσχυση του συστήματος ελέγχου: Θα αναπτύξουμε ένα αποτελεσματικό σύστημα ελέγχου οδοποιίας, το οποίο θα περιλαμβάνει την εποπτεία της τακτικής συντήρησης, τον έλεγχο της τήρησης των κανόνων κυκλοφορίας και την αντιμετώπιση καταχρήσεων και παραβάσεων.

3. Ενίσχυση της οργάνωσης και της συνεργασίας: Θα δημιουργήσουμε μια αποτελεσματική οργανωτική δομή για τη συντήρηση και τον έλεγχο της οδοποιίας, που θα περιλαμβάνει ειδικευμένο προσωπικό και εξοπλισμό. Θα ενισχύσουμε τη συνεργασία με τις τοπικές αρχές, την αστυνομία και άλλους φορείς για να διασφαλίσουμε αποτελεσματική συντήρηση και έλεγχο των οδικών δικτύων.

4. Προαγωγή της οδικής ασφάλειας: Θα επικεντρωθούμε στην πρόληψη ατυχημάτων και την προαγωγή της οδικής ασφάλειας. Θα διεξάγουμε εκπαιδευτικές εκστρατείες για τους οδηγούς και θα επενδύσουμε σε τεχνολογία που βελτιώνει την οδική ασφάλεια, όπως συστήματα προειδοποίησης και ελέγχου ταχύτητας.

5. Προώθηση της βιωσιμότητας: Θα ενθαρρύνουμε τη χρήση πιο βιώσιμων μεθόδων συντήρησης και κατασκευής οδοποιίας, όπως τη χρήση ανακύκλωσης πρωτων υλών.

6. Προώθηση της ψηφιακής τεχνολογίας: Θα εξερευνήσουμε τη χρήση ψηφιακών τεχνολογιών για τη βελτίωση της συντήρησης και του ελέγχου της οδοποιίας. Θα εξετάσουμε την εφαρμογή συστημάτων ελέγχου κυκλοφορίας, αισθητήρων για την παρακολούθηση της κατάστασης των οδών και εφαρμογών για την αναφορά βλαβών και προβλημάτων.

7. Ανάπτυξη εναλλακτικών μεταφορικών λύσεων: Θα επενδύσουμε στην ανάπτυξη και προώθηση εναλλακτικών μεταφορικών λύσεων, όπως οι ποδηλατόδρομοι, οι πεζογέφυρες και οι συστήματα μαζικής μεταφοράς. Αυτό θα συμβάλει στη μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης και της ρύπανσης, ενθαρρύνοντας παράλληλα πιο υγιείς και περιβαλλοντικά βιώσιμες μεθόδους μετακίνησης.

8. Ανοικτή επικοινωνία και συμμετοχή των πολιτών: Θα δημιουργήσουμε μηχανισμούς για την ανοικτή επικοινωνία και τη συμμετοχή των πολιτών στη συντήρηση και τον έλεγχο της οδοποιίας. Θα διοργανώνουμε ανοιχτές συναντήσεις, δημόσιες διαβουλεύσεις και αναφορικά με την οδοποιία, ώστε οι πολίτες να μπορούν να εκφράσουν τις ανησυχίες τους, τις προτάσεις τους και τα προβλήματά τους.

9. Εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση: Θα επενδύσουμε σε εκπαιδευτικά προγράμματα και εκστρατείες ευαισθητοποίησης για την οδική ασφάλεια, την τήρηση των κανόνων κυκλοφορίας και τη σωστή χρήση των οδικών δικτύων. Θα προωθήσουμε τη συνείδηση των πολιτών για την ανάγκη συντήρησης και προστασίας των οδών, καθώς και για την ευθύνη και την ασφάλειά τους ως οδηγοί.

10. Συνεργασία με άλλες περιοχές και φορείς: Θα ενισχύσουμε τη συνεργασία με άλλες περιοχές και φορείς που ασχολούνται με τη συντήρηση και τον έλεγχο της οδοποιίας. Θα αναπτύξουμε δίκτυα συνεργασίας για την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, την κοινή ανάπτυξη έργων και την κοινή εκπαίδευση και εκπαίδευση του προσωπικού.

11. Έρευνα και καινοτομία: Θα επενδύσουμε στην έρευνα και καινοτομία στον τομέα της συντήρησης και του ελέγχου της οδοποιίας. Θα αναζητήσουμε νέες τεχνολογίες, μεθόδους και υλικά που θα βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα και τη βιωσιμότητα των εργασιών συντήρησης και ελέγχου.

12. Προσαρμογή στις αλλαγές της κλιματικής αλλαγής: Θα λάβουμε υπόψη τις αλλαγές της κλιματικής αλλαγής και τις επιπτώσεις τους στην οδοποιία. Θα εφαρμόσουμε μέτρα προσαρμογής, όπως την ενίσχυση της αποστράγγισης, την αναβάθμιση των οδικών δικτύων για την αντοχή σε ακραίες καιρικές συνθήκες και την επιλογή υλικών που θα μειώσουν τον αντίκτυπο στο περιβάλλον.

«Συνολικά, η προτεινόμενη πολιτική θα έχει ως στόχο τη βελτίωση της κατάστασης της οδοποιίας στην περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας και τη διασφάλιση της ασφάλειας των πολιτών και των οδηγών. Η συντήρηση και ο έλεγχος της οδοποιίας είναι μια σημαντική πρόκληση για τις περιφερειακές αρχές, αλλά με τη σωστή προσέγγιση και τη συνεργασία με τους πολίτες και άλλους φορείς, μπορούμε να επιτύχουμε αναμφίβολα καλύτερα αποτελέσματα», καταλήγει η ανακοίνωση του κ. Ρόκου.

source: karfitsa.gr